تقدیم به کسری عزیز و همه دانش آموزان علاقمند به دنیای ذره بینی

                                    ( عکس برداری ازیک مگس به کمک میکروسکوپ الکترونی)

یکی از تجهیزات بزرگ علمی میکروسکوپ الکترونی است که دستگاه ساده ای از آن برای اولین بار   در سال ۱۹۴۰ میلادی  ساخته شد و بوسیله آن زیست شناسان توانستند اجزای بیشتری از یک سلول را مشاهده نمایند. بعد از جنگ جهانی میکروسکوپ الکترونی توسطCharles Oatley وهمکارانش تکمیل گردید.میکروسکوپ الکترونی با قدرت تفکیک بالا  حتی میتواند در دل دانه ای بسیار کوچک با قطری در حد میکرومتر نفوذ کند و عناصر تشکیل دهنده آن رانشان دهد. بزرگنمایی آن گاهی از ۲۰۰۰ برابر بیشتر است.

درواقع میکروسکوپ الکترونی براساس قوانین نوری کار میکند ومانند تمام میکروسکوپها از دو عدسی شی و چشمی تشکیل شده   ولی دراین دستگاه  به جای نور از شار الکترون (پرتوهای الکترونی )پر انرژی استفاده میگردد از آنجاییکه طول موج تابش ا لکترون بسیار کوتاهتر است  تصاویر بدست آمده دارای بزرگنمایی بیشتری نسبت به میکروسکوپهای نوری میباشند . تمام میکروسکوپها ی الکترونی دارای یک محفطه( بخش  لوله‌ای شکل)خلاء تحت فشار بسیار کم نانو پاسکال هستند که که بعنوان یک منبع الکترونی عمل میکنند و کار ساخت وتمرکز الکترونها در آن صورت میگیردد. در قسمت بالای لوله یک قطب منفی الکتریکی فلزی ازجنس تنگستن نصب شده  واین فلز با عبور جریان الکتریکی آنقدر داغ میشود که الکترون شارش کند  می‌تواند آزادانه از آن عبور کند
.پرتوهای الکترونی در مسیر خود از روزنه های تعبیه شده در یک فلز و  گاز (معمولا بخارآب)عبور کرده وبا عبور از لنزهای مغناطیسی بر روی شی مورد نظر تابانده شده ودر نتیجه بازتاب نور تصو یر شی دیده خواهد شد.که میتوان آن را در کامپیوتر بوضوح ثبت نمود
 این دستگاه همواره به یک مدار الکتریکی    متصل است که ولتاژ مناسب را برای پمپاز کردن پرتوهای الکترونی برای  پمپهای میکروسکوپ فراهم میسازد  وبوسیله آن الکترونها تحت شتاب به طرف هدف میروند همچنین انرژی لازم برای تقویت کنندهای پرتوهای بازتاب را فراهم میکند  
میکروسکوپها انواع مختلف دارند مانند میکروسکوپ الکترونی عبوری، میکروسکوپ با نیروی اتمی و...
بطوز کلی .بعضی ازاطلاعاتی را که میکروسکوپ الکترونی ارائه میدهدعبارتند از:
۱- توپوگرافی شئ : (نقشه برداری )که با اشکار کردن مشخصات سطح و بافت داخلی شئ میتوان به خواصی مانند سفتی و میزان ار تجائی بودن ان پی برد
۲- مورفولوژی (ریخت شناسی): از ان رو که در این رویت شکل و سایز ذرات مشخص است
میتوان به سختی و استحکام پی برد
۳-ترکیب: این میکروسکوپ میتواند عناصر سازنده شئ را مشخص نماید بنابراین میتوان به خواصی مانند نقطه ذوب اکتیویته شئ نیز دست یافت
۴-بلور شنا سی: میکرو سکوپ الکترونی چگونگی چیده شدن اتمها را در مجاورت یکدیگر را
می دهد وبه این تر تیب میتوان انها را از نظر رسانایی و خواص الکتریکی بررسی نمود
۵- اسفاده در متالوژی تحلیل شکستهای قطعات

 عکس فوق مرکز میکروسکوپی الکترونی دانشگاه ارو میه رانشان میدهد در این مرکز واحدهای درسی میکروسکوپ الکترونی ارائه میگردد.