سیاره قابل سکونت کپلر 438ب

http://www.theguardian.com/science/2015/jan/06/earth-like-planet-alien-life-kepler-438b دانشمندان  آمریکایی دانشگاه هاروارد  در صورت فلکی شلیاق سیاره ای  در مسافت  470 سال نوری از  زمین  کشف کردندو نام آن کپلر  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 61 بازدید
مرداد 94
1 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
آبان 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
آبان 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
مهر 86
1 پست
تیر 86
1 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 83
3 پست
خرداد 83
1 پست
آذر 82
1 پست
مرداد 82
1 پست
تیر 82
1 پست
خرداد 82
3 پست
دی 81
2 پست