سا ل نو مبارک

http://media.web.britannica.com/eb-media/34/63634-004-00C4E02D.gif

اگر از مرکز زمین کره ای  به شعاع بی نهایت رسم کنیم  بطوریکه شعاع آن از همه ستاره ها و کهکشانها  عبور کند را به این کره میگیم کره ی سماوی(Celestial Sphere) و اگرسطح استوای زمین را امتداد بدیم تا از خورشید عبور کنه، یک سطح بسیار بزرگ بدست میاد که اسمش را استوای سماوی میگذاریم.(Celestial Equator) مسیر حرکت ظاهری خورشید بر روی کره ی سماوی، « دایره البروج » نامیده می
شود. خورشید در طول سال، یک بار دایره البروج را پیموده 
دو دایرۀ استوای سماوی و دایرةالبروج در دو نقطه با هم تلاقی می کنن. بالا و پایین. بک نقطۀ بالایی نقطۀ اعتدال پاییزی(Autumnal Equinox) که در تصویر فوق دیده نمی شود  و نقطۀ پایینی اعتدال بهاری(Vernal Equinox) نام دارند.  و ما ایرانیان این تداخل را نوروز می نامیم

 

ما در او حیرانیم
این چرخ فلک که ما در او حیرانیم   فانوس خیال از او مثالی دانیم خورشید چراغداران و عالم فانوس   ما چون صوریم کاندر او حیرانیم

 خیام

/ 0 نظر / 81 بازدید