ژول

مخاطبان دانش آموزان سال اول و دوم دبیرستانfig0311.jpg200px-James_joule2.jpg

                     James Prescott JouleDecember 24, 1818October 11, 1889)

 دستگاه فوق برای اولین بار توسط ژول راه اندازی    گردید ویبا اسفاده  ازقانون بقای انرژی  و واحد کالری را برای محاسبه گرما معرفی نمود:

درشکل بالاوقتی وزنه در ارتفاع   قرار دارد انرژی جنبشی پره های تیغه و آب صفر است  ووزنه تنها داری انرژی پتانسیل میباشد   وقتی وزنه پایین آمد پره های تیغه میچرخند و بین لایه های آب اصطکاک تولید میشود  که سبب بالا رفتن دمای آب و ظرف و پره های  تیغه میگردد با پایین آمدن وزنه انرژی پتانسیل وزنه به انرژی جنبشی و درونی ودر نهایت پس از ساکن شدن وزنه در انتهای مسیر میتوان گفت تمام انرژی پتانسیل به انرژی درونی تبدیل شده است . ژول  با درنظر گرفتن مقدار گرمای مصرف شده برای تیغه ها و ظرف و با تکرار آزمایش با شرایط مختلف نتیجه گرفت که اگر بخواهد دمای آب     خا لص ۱۴.۵ درجه سلسیوس را یک درجه سانتیگراد افزایش دهد باید توسط وزنه فوق ۴.۱۸ ژول کار انجام گیرد   .

و ی بعدها کالری را بعنوان واحدی  معادل مکا نیکی گرما معرفی نمودند..

البته  برای آب های با دماهای غیراز  ۱۴.۵ درجه این مقدار انرژی مکانیکی اندکی کمتر خواهد بود و واحد فوق بطور استاندارد   تعریف گردیده است  

این هم یک واحد انگلیسی برای گرما: 

       1 British thermal unit (Btu) = amount of heat needed to raise the temperature of 1 lb of water by 1oF (from 63 oF to 64 oF). => 1 Btu = 252 cal = 0.252 Cal

FG03_14-04un.JPG

/ 6 نظر / 59 بازدید
ميثم عشقی

سلام عيد قربان وقدير رو پساپس به شما تبريک ميگم دهه محرم رو پيشاپيش به شما تسليت ميگم عيد نوروز رو پيشاپيش به شما تبريک ميگم بای

بد نيست لطفا عکس کارتونی نيز برای تدريس استفاده کنيد

ع-د

باسلام تغيير و تنوع در وبلاگ شما مايه مسرت است. با ارزوی توفیق

persian weblog

وبلاگ شما در بخش وبلاگ ها ی مهندسی ثبت شد . موفق باشید

ع-د

نو روز دل افروز بر شما مبارک