تک چشم جذاب سحابی هلیکس:

این تصویر توسط تلسکوب فضایی ناسا گرفته شده است که یک تصویر عالی از شبکه رشته مانندی است که درون محیطی قرمز گون قرار دارد ودارای حلقه ای ابی رنگ است.که رنگ قرمز نشان دهنده گاز نیتروژن و رنگ ابی نشان دهنده رنگ اکسیژن است.
قبلاوقتی ستا ره شناسان توسط تلسکوپهای نصب شده بر روی زمین این سحابی را رصد می کردند ان را حبابی شکل می دیدند ولی با ارسال یک چنین تصویر واضحی معلو م شد هلیکس استوانه ای شکل است و دارای لبه های تیز میباشد ومانند چشمی زیباست که به زمین با خشم مینگرد.

برداشت از اینترنت.CelestialHelix_sm.jpg

/ 0 نظر / 24 بازدید