سیاره قابل سکونت کپلر 438ب

http://www.theguardian.com/science/2015/jan/06/earth-like-planet-alien-life-kepler-438b

دانشمندان  آمریکایی دانشگاه هاروارد  در صورت فلکی شلیاق سیاره ای  در مسافت  470 سال نوری از  زمین  کشف کردندو نام آن کپلر  438ب گذاشتند  
سیاره  «کپلر 438b»  مطابق شکل  بزرگتر از زمین است و خورشید   آن ستاره کوتوله پرتقا لی رنگ  است  چون نور کافی وفاصله سیاره مناسب است به احتمال زیاد در سیاره آب وجود دارد  و برای موجودات زنده  قابل سکونت است. در این سیار ه  هر 35 روز یعنی  تقر یبا هر 10 سال زمین یک سال آن است این گزارش در سایت زیر در مجله کیهانشناسی آمده است.

http://iopscience.iop.org/0004-637X/

 

 

/ 0 نظر / 62 بازدید