اسم شمامیتواند روی ستاره دنباله دار جاودانه شود:

مردم جهان روزچهارم جولای ۲۰۰۵میلادی را جشن خواهند گرفت زیرا در این روز هزاران نام بروی
ستاره دنباله دار حک خواهد شد.
این نامها بر روی لوحه ای حکاکی شده وتوسط یک فضا پیما ی متعلق به ناسا بروی ستاره
دنباله دار قرار خواهد گرفت.
اگر شما هم مثل من عاشق فضای بیکران هستید می توانید به ادرس زیر رفته ثبت نام کنید

//:http
.deepimpact.jpl.nasa.gov
undefinedDeepImpact1_sm.jpg

/ 0 نظر / 27 بازدید