ميکروسکوپ الکترونی

خلاصه ای ازمیکروسکوپ الکترونی

یکی از تجهیزات بزرگ علمی میکروسکوپ الکترونی است که براساس قوانین نوری کار میکند دراین دستگاه شار الکترون پر انرژی از یک منبع الکترون خارج شده وتحت شتاب به طرف هدف
میرود در مسیر خود از روزنه های تعبیه شده در یک فلز عبور کرده وبا عبور از لنزهای مغناطیسی
بر روی شی مورد نظر تابانده شده ودر نتیجه بازتاب نور تصو یر شی دیده خواهد شد.

اطلاعاتی را که میکروسکوپ الکترونی ارائه میدهد
۱- توپوگرافی شئ : (نقشه برداری )که با اشکار کردن مشخصات سطح و بافت داخلی شئ میتوان به خواصی مانند سفتی و میزان ار تجائی بودن ان پی برد
۲- مورفولوژی (ریخت شناسی): از ان رو که در این رویت شکل و سایز ذرات مشخص است
میتوان به سختی و استحکام پی برد
۳-ترکیب: این میکروسکوپ میتواند عناصر سازنده شئ را مشخص نماید بنابراین میتوان به خواصی مانند نقطه ذوب اکتیویته شئ نیز دست یافت
۴-بلور شنا سی: میکرو سکوپ الکترونی چگونگی چیده شدن اتمها را در مجاورت یکدیگر را
می دهد وبه این تر تیب میتوان انها را از نظر رسانایی و خواص الکتریکی بررسی نمود

msmallflyo.jpg

این تصویر در میکروسکوپ الکترونی مشاهده شده است که مربوط به حشره زیبایی به نام مگس
میباشد


/ 5 نظر / 30 بازدید
mohammad

درباره ميکروسکوپ الکترونيکی

farzan

science too has many chalenging mountains عزیز دل برادر وبلاگ قشنگی داری من خیلی استفاده کردم وقتی به روز شدی خبرم کن

s.iranpour

س

آرش عربی

با شما هم فکر و هم رشته هستم اگر علاقمند به تیم ورک در فیزیک هستی لطفا اطلاع بدهید 09126657649شماره تماس